Rening av mat- och frityrolja

Fettåtervinning innebär både en miljömässig vinst och stora praktiska fördelar.

Arbetsgång

Vi vänder oss till gatukök, restauranger, storkök, butiker, hamburgerbarer, livsmedelsindustrier m.fl. och erbjuder en smidig hantering av överblivet och begagnat matfett. Vi lämnar ut praktiska kärl, som vi sedan hämtar upp efter schemalagda turer.

Det begagnade matfettet vi tar hand om förädlas i en miljöanpassad process där slutprodukten sedan används vid tillverkning av bland annat tvål- och tvättprodukter, plast och gummi, papperskemikalier, stearin, m.m. 

Certifierade

Vi är idag certifierade enligt ISCC DE och ISCC EU och därför levereras en stor del av vårt fett inom Europa där det används för tillverkning av biodiesel och ingår i fordonsdiesel enligt principen för s.k. double counting. 

Välkomna att ta del av informationen på vår hemsida och att kontakta oss om ni har några frågor!