Återvinning av fett

Så går det till

Hoglin Recycling tillhandahåller våra kunder praktiska tunnor, som de häller det begagnade matfettet i. Tunnorna rymmer ca 120 liter och är av plast med lock, vilket innebär att de är lätta att hantera. När det är dags att tömma kommer vi ut med nya tunnor och tar med oss de fulla.

För kunder som hanterar större volymer matfett kan vi istället för tunnorna erbjuda pallcontainrar (IBC) på 600 eller 1000 liter. Vi kan även tillhandahålla specialbyggda containrar på upp till 10 kbm eller bulktransport allt efter kundens önskemål.

I vår anläggning i Kungshamn renar vi matfettet. Oljan vi får fram säljer vi bl.a. vidare till den oleokemiska industrin som förädlar produkten ytterligare och utvinner olika fettsyror och glycerol vilket bland annat används i tillverkningen av tvål, tvättmedel och stearin.

Vår ISCC DE/EU-certifierade verksamhet medger även att vi till stor del idag handlar på den europeiska marknaden med biodiesel för fordon.

Med våra lastbilar distribuerar vi ut och hämtar kärl hos våra kunder i främst västra och södra Sverige. Vårt upptagningsområde omfattar ungefär Bohuslän, Skaraborg samt delar av Småland och Halland.