Varför återvinna matfett?

Begagnat matfett är en till stora delar outnyttjad resurs, som ofta av okunskap hälls ut i avloppet eller slängs i soporna.

Förutom den miljömässiga vinst det innebär att återvinna matfettet istället för att kasta bort det, så är en stor fördel för våra kunder också den smidiga hantering som återvinningen innebär. 

Stora mängder fett som hälls ut i avloppet resulterar ofta i kostsamma driftsstörningar i fettavskiljaren och flytande fett i soporna leder till ohygienisk och smutsig sophantering. 

Att i stället ha ett särskilt kärl att hälla allt begagnat matfett i är därför ett mer miljöanpassat och praktiskt alternativ. 

Kärlen vi använder för fettåtervinning är i normalfallet 120-literstunnor av plast, som både är hållbara och lätta att hantera, t.ex. om man måste flytta på dem vid städning. 

För företag som hanterar större volymer matfett har vi självklart andra typer av kärl att erbjuda.